نبسا
1399/08/25
12:01
دوستان باید در فروش سهام عدالت قدری با مدیریت بیشتری رفتار کنند هم می شه این سهام رو فروخت و هم می شه طوری باشه که فشار سنگینی به بازار وارد نشه ا...

دوستان باید در فروش سهام عدالت قدری با مدیریت بیشتری رفتار کنند


هم می شه این سهام رو فروخت و هم می شه طوری باشه که فشار سنگینی به بازار وارد نشه اول باید به بازار روند داد بعد از اون مشکل این فروش ها به راحتی قابل حل شدن هستانتهای خبر

0
0