پارسیس تحلیل
1401/02/18
22:32
#خالص_ارزش_دارایی #تاصیکو ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو. قیمت گذاری تاصیکو 45 درصد NAV 🔗برای مشاهده لطف...
انتهای خبر

0
0