مهدی راد
1401/06/01
00:13
اگه دوست دارید به همین شکل اقتصاد ایران و جهان و سهام رو تحلیل کنیم با لایک پست‌ها به ما انرژی بدید💚

اگه دوست دارید به همین شکل اقتصاد ایران و جهان و سهام رو تحلیل کنیم با لایک پست‌ها به ما انرژی بدید💚


انتهای خبر

0
0