بورس۲۴
1401/01/24
16:53
توضیحات «فولای» در خصوص عدم تاثیر نرخ عوارض صادراتی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد توضیحات در خصوص تاثیر نرخ عوارض صادراتی بر صورتهای مالی منتشر کرد.

توضیحات «فولای» در خصوص عدم تاثیر نرخ عوارض صادراتی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد توضیحات در خصوص تاثیر نرخ عوارض صادراتی بر صورتهای مالی منتشر کرد.


شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد اعلام کرد که وزارت صنعت معدن و تجارت با موضوع اعلام نرخ عوارض صادراتی،به استحضار کلیه سهامداران محترم می رساند،اثرات وضع عوارض مذکور بر درآمد عملیاتی و سود آوری این شرکت تاثیری نخواهد داشت.


فولای
انتهای خبر

0
0