کارگزاری آبان
1400/08/22
09:10
📈نفتی ها امروز با برتری فروشندگان، افت قیمت را تجربه می کنند.#شپنا، #شبندر، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #شزنگ، #ونفت و #شرانل با گرایش منفی،متعادل اند. ...

📈نفتی ها امروز با برتری فروشندگان، افت قیمت را تجربه می کنند.#شپنا، #شبندر، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #شزنگ، #ونفت و #شرانل با گرایش منفی،متعادل اند. در این میان #شاوان و #شنفت در مدار مثبت و متعادل معامله می شوند.#شتران نیز تک نماد پر عرضه گروه است.


انتهای خبر

0
0