مهدی افضلیان
1399/08/12
10:54
#سازمان_جان #شرکت_بورس_جان #فرابورس_جان بازار روال عادی نداره و فهمیدن این موضوع هم کار سختی نیست. اما اینکه چرا اقدامی نمیشه رو اطلاعی ندارم. د...

#سازمان_جان#شرکت_بورس_جان#فرابورس_جانبازار روال عادی نداره و فهمیدن این موضوع هم کار سختی نیست. اما اینکه چرا اقدامی نمیشه رو اطلاعی ندارم. دیگه خود دانید.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0