خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/27
22:15
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/02/27 ♦️نماد P/NAV 1⃣- ومدیر ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷♦️نماد P/NAV۱⃣- ومدیر ۵۲٪۲⃣- وبهمن ۷۴٪۳⃣- وهامون ۱۰۱٪۴⃣- وسبحان ۱۰۴٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0