نوآوران امین
1399/08/18
11:31
دوده صنعتی پارس (#شدوص) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۳۳.۷۲...

دوده صنعتی پارس (#شدوص)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۳۳.۷۲) درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۶۳.۸۹ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۱۳.۵۸ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0