بیدار بورس
1401/08/01
08:39
🔴سرمایه‌گذاری ۲.۷ میلیارد دلاری روسیه در صنعت نفت ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گزارشی از سرمایه‌گذاری ۲.۷ میلیارد د...

🔴 سرمایه‌گذاری ۲.۷ میلیارد دلاری روسیه در صنعت نفت ایرانسازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گزارشی از سرمایه‌گذاری ۲.۷ میلیارد دلاری روسیه در صنعت نفت ایران خبر داد.


➖️➖️➖️➖️

انتهای خبر

0
0