کانال کدال
1399/10/10
12:42
📊 نماد : ولقمان 📑 موضوع: زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 🏭 شرکت: سرمایه گذاری لقمان ✅ شرکت سرمایه گذاری لقمان زمان پرداخت س...

📊 نماد : ولقمان📑 موضوع: زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🏭 شرکت : سرمایه گذاری لقمان✅ شرکت سرمایه گذاری لقمان زمان پرداخت سود سهام عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۹۹.۰۹.۳۰ را به شرح پیوست اعلام کرد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ولقمان #زمانبندی_پرداخت_سود ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۲:۲۷:۲۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0