نبسا
1399/11/07
09:32
#نبض_بازار #کسرا حجم سنگین در منفی کامل

#نبض_بازار


#کسرا


حجم سنگین در منفی کاملانتهای خبر

0
0