بورس۲۴
1401/01/14
09:12
بررسی تغییرات پرتفوی «ویسا» در اسفند ماه ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش وضعیت پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا اسفند ماه منتشر شد. لذا در ادامه ارزش پرتفوی و سود آن با جزئیات خرید و فروش افشا شده است.

بررسی تغییرات پرتفوی «ویسا» در اسفند ماه 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش وضعیت پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا اسفند ماه منتشر شد. لذا در ادامه ارزش پرتفوی و سود آن با جزئیات خرید و فروش افشا شده است.


شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا دراسفند ماه سودی نداشته است. لذا ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱ میلیارد تومان افزایش شاهد بوده است.


ویسا
انتهای خبر

0
0