مهدی افضلیان
1399/11/11
09:52
📊 نماد #ذوب جزئیات معاملات بزرگ حقیقی‌ها - امروز 09:26:40 🔴 - فروش 1 نفر 140 میلیون ت - حجم: 299 هزار سهم - حقیقی به حقوقی: 0% - قیمت: 4692 09:4...

📊 نماد #ذوب جزییات معاملات بزرگ حقیقی‌ها - امروز۰۹:۲۶:۴۰


🔴 - فروش ۱ نفر ۱۴۰ میلیون ت


- حجم: ۲۹۹ هزار سهم


- حقیقی به حقوقی: ۰٪


- قیمت: ۴۶۹۲


۰۹:۴۲:۳۷


❇️ - خرید ۲ نفر هرکدام ۱۰۸ میلیون ت


- جمعا ۰.۲ میلیارد تومان


- حجم: ۴۶۴ هزار سهم


- حقوقی به حقیقی: ۲۸.۳٪


- قیمت: ۴۶۴۰


۰۹:۴۶:۰۱


❇️ - خرید ۴ نفر هرکدام ۲۳۱ میلیون ت


- جمعا ۰.۹ میلیارد تومان


- حجم: ۲ M سهم


- حقوقی به حقیقی: ۹۲.۹٪


- قیمت: ۴۶۹۰
❇️❇️ مجموع خرید


حجم: ۲.۴ M سهم


ارزش: ۱.۱ میلیارد تومان🔴🔴 مجموع فروش


حجم: ۲۹۹ هزار سهم


ارزش: ۰.۱ میلیارد تومان@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0