کدال۳۶۰
1399/11/06
17:40
#سپید #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت سپید ماکیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 1,624,482 میلی...

#سپید


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت سپید ماکیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱,۶۲۴,۴۸۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۱٪ کاهش داشته است.▪️«سپید» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۱,۰۵۱,۱۳۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۷:۴۰:۲۸ (۷۱۶۶۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0