بتاسهم
1399/10/07
16:22
#فمراد فروش تعداد 470.000 سهم شرکت آلومتک متعلق به شرکت آلومراد

#فمراد فروش تعداد ۴۷۰.۰۰۰ سهم شرکت آلومتک متعلق به شرکت آلومراد


انتهای خبر

0
0