کدال۳۶۰
1399/09/23
08:54
#غچین #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - زمین کشاورزی تماما در حریم شهری قرار گرفته و حدود- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/03/31(اصلا...

#غچین


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - زمین کشاورزی تماما در حریم شهری قرار گرفته و حدود- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(اصلاحیه) شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چینشرح رویداد:


زمین کشاورزی تماما در حریم شهری قرار گرفته و حدود ۵۰۱ هزار مترمربع آن در محدوده شهری قرار دارد.
۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۰۸:۵۴:۴۹ (۷۰۲۰۲۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0