موج مثبت Positive Wave
1400/04/13
09:40
#وخارزم رو دارند جارو میکنن👌 نوسانگیرا جا میمونن و در قیمتهای بالاتر وارد خواهند شد

#وخارزم رو دارند جارو میکنن👌نوسانگیرا جا میمونن و در قیمتهای بالاتر وارد خواهند شد

انتهای خبر

0
0