خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/08/29
22:30
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/08/29 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وبانک ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۰۸/۲۹♦️نماد P/NAV۱⃣- وبانک ۴۶٪۲⃣- وصندوق ۵۸٪۳⃣- وغدیر ۶۴٪۴⃣- شستا ۷۴٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0