بانی فام
1399/10/07
19:23
#دیدبان_خبری_بازار #شپلی در اذر1442 میلیارد ریال فروش داشت و 9756 میلیارد ریال فروش داشته است . @banifam

#دیدبان_خبری_بازار


#شپلی در اذر۱۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۹۷۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است .


@banifamانتهای خبر

0
0