کدال۳۶۰
1399/09/30
15:31
#وآتوس اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا ▪️ شرکت ت...

#وآتوس


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا
▪️ شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲۹ ریال زیان شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل۲۲٪ کاهش زیان داشته است.▪️ «وآتوس» با سرمایه ثبت شده ۲۱,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۷۴۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۱۵:۳۱:۴۰ (۷۰۳۶۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0