محسن حسنلو
1399/09/17
09:05
#شاخص_فلزات_اساسی شاخص صنعت فولاد سازی نقطه تریگری را شکسته و انتظار میرود شاخص تا محدود مشخص شده رشد کند. @HasanluMohsen

#شاخص_فلزات_اساسیشاخص صنعت فولاد سازی نقطه تریگری را شکسته و انتظار میرود شاخص تا محدود مشخص شده رشد کند.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0