بورس امروز
1399/08/18
11:40
‌‌❇ دریافت تسهیلات ۷۰ میلیارد تومانی «پتایر» 🔹شرکت تولیدی ایران تایر (پتایر) از دریافت تسهیلات ۷۰ میلیارد تومانی از بانک ملت خبر داد. 🔗 ادامه ی ...

❇ دریافت تسهیلات ۷۰ میلیارد تومانی «پتایر»🔹شرکت تولیدی ایران تایر (پتایر) از دریافت تسهیلات ۷۰ میلیارد تومانی از بانک ملت خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0