نوآوران امین
1399/08/27
12:56
واسپاری ملت(#ولملت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 59 درصدی درآمد حاصل از عملیات لی...

واسپاری ملت(#ولملت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۵۹ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۸۹,۶۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۵۹,۸۹۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۲۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۳۴۳۶۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۵۷۰۹ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0