نوآوران امین
1399/09/04
13:31
پارس دارو (#دپارس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۲۷.۱۲ درصدی فروش آ...

پارس دارو (#دپارس)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۲۷.۱۲ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۶.۷۴ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸


✅رشد ۳۴.۴۴ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0