آواتحلیل
1399/10/06
08:27
#بررسی_گزارش_کدال #زپارس 📌 زپارس با فروش 8.4 میلیارد تومانی آذر ماه، جمع فروش سال مالی منتهی به آذر 1399 را به 151 میلیارد تومان رساند. فروش شرکت...

#بررسی_گزارش_کدال #زپارس📌 زپارس با فروش ۸.۴ میلیارد تومانی آذر ماه، جمع فروش سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۹ را به ۱۵۱ میلیارد تومان رساند. فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، ۱۵۳ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0