بورس۳۶۵
1399/08/12
21:46
خبر مهم تائید برنامه تغییر در رویه فعلی پیش گشایش معاملات بورس محمود گودرزی معاون بورس تهران در صورت تائید هیات مدیره ، 5 تا 10 دقیقه از تایم ...

خبر مهم
تایید برنامه تغییر در رویه فعلی پیش گشایش معاملات بورس


محمود گودرزی معاون بورس تهران
در صورت تایید هیات مدیره ، ۵ تا ۱۰ دقیقه از تایم پیش گشایش به حالت No Cancellation در می آید

انتهای خبر

0
0