حسین زمانی
1399/08/25
23:00
بالاس روزانه : پس از اصلاح شدید، واکنش مثبت به حمایت استاتیک و محدوده حمایتی ابر کومو و همچنین نزدیک شدن به اتمام اصلاح فیبوی زمانی، همراه حجم با...

بالاس روزانه : پس از اصلاح شدید، واکنش مثبت به حمایت استاتیک و محدوده حمایتی ابر کومو و همچنین نزدیک شدن به اتمام اصلاح فیبوی زمانی، همراه حجم بالای معاملات، در صورت عبور از ابر کومو، مسیر رسیدن به سقف قبلی هموارتر می‌باشد.انتهای خبر

0
0