ایبنا
1401/05/30
15:27
📌 کاهش شاخص کل بورس در دومین روز هفته 🔹شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۸۹۲۰ واحدی معادل ۰.۶۲ درصد، به یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۹۸ واحد رسید. همچ...

📌 کاهش شاخص کل بورس در دومین روز هفته🔹شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۸۹۲۰ واحدی معادل ۰.۶۲ درصد، به یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۹۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۵۶ واحدی به ۱۸ هزار و ۹۶۰ واحد رسید.www.ibena.ir/۰۰۰aanانتهای خبر

0
0