گراد بورس
1399/08/10
14:16
دلار 33تومنی.... در اوج بخر بخرها. حالا بازم بیا پی وی فحش بده و هرانچه شایسته خودته به بقیه نثار کن..... غرور و تعصب سم مهلکی برای هر سرمایه گذاری...

دلار ۳۳تومنی.... در اوج بخر بخرها.


حالا بازم بیا پی وی فحش بده و هرانچه شایسته خودته به بقیه نثار کن..... غرور و تعصب سم مهلکی برای هر سرمایه گذاری هست.انتهای خبر

0
0