بورس۲۴
1401/01/31
14:54
صورت های مالی حسابرسی شده «لپیام» آماده نبود

ظهر امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش صنایع پیام با حضور ۵۱٪ سهامداران آعاز شد.

صورت های مالی حسابرسی شده «لپیام» آماده نبود

بورس۲۴ : ظهر امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش صنایع پیام با حضور ۵۱٪ سهامداران آعاز شد .


اما به دلیل آماده نبودن صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده و گزارش بازرس قانونی ، تصویب صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ ، تعیین میزان سود تقسیمی و پاداش هیات مدیره به جلسه بعدی مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۴ موکول شد.


جزییات دقیق برگزاری جلسه آتی در سامانه کدال به اطلاع ذی نفعان خواهد رسید.

انتهای خبر

0
0