کدال۳۶۰
1400/12/05
11:54
#شسینا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/11/30 ▪️ شرکت صنایع شیمیایی سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 128,149 میلیون ...

#شسینا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰▪️ شرکت صنایع شیمیایی سینا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ معادل ۱۲۸,۱۴۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۲٪ افزایش داشته است.▪️«شسینا» با سرمایه ثبت شده ۳,۵۹۷,۲۸۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۰۴۷,۶۴۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۰۵ ۱۱:۵۴:۵۲ (۸۵۶۷۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0