اسمارت بورس
1400/04/13
06:10
#انگیزشی وقتی همه از بازار منفی می‌ترسند شما طمع‌کار باشید! فرصت‌های خوب را در بازار منفی شناسایی کنید و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید. #وارن_بافت...

#انگیزشیوقتی همه از بازار منفی می‌ترسند شما طمع‌کار باشید! فرصت‌های خوب را در بازار منفی شناسایی کنید و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید.#وارن_بافتصبح‌بخیر 🌸


انتهای خبر

0
0