نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/19
21:50
شاخص کل بورس شاخص کل سقف ۱۳۲۰ میباشد و تا زمانی که زیر ۱۳۲۰ باشد روند کاهش به سمت محدوده ۱۰۴۰ کاهش خواهد داشت. شرط خرید: سهام بالای ۱۳۲۰ ، و ی...

شاخص کل بورسشاخص کل سقف ۱۳۲۰ میباشد و تا زمانی که زیر ۱۳۲۰ باشد روند کاهش به سمت محدوده ۱۰۴۰ کاهش خواهد داشت.شرط خرید:


سهام بالای ۱۳۲۰ ، و یا در صورت کاهش محدوده ۱۰۵۰ مناسب برای خرید خواهد بود.( خرید مطمین)انتهای خبر

0
0