سهم گلچین
1401/02/19
08:10
#کپشیر اطلاعیه 1401/02/18 *پشم شیشه ایران* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 500 میلیارد ریال به م...

#کپشیر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


*پشم شیشه ایران*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۵۰۰میلیارد ریال (معادل ۴۰۰درصد)


از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انتقال کارخانه تولید پشم شیشه از محل فعلی واقع در شهرستان شیراز به مکان جدید واقع در منطقه ویژه اقتصادی
#زمگسا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


*کشاورزی و دامپروری مگسال*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۰۵۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۱۴۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فروی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


*ذوب روی اصفهان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۰۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است.


۸۵ درصد کاهش نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#بپاس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


*بیمه پاسارگاد*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۰۱ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#سقاین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


*سیمان قاین*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۴,۸۶۴ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۹ درصد
#پسهند


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


*صنایع لاستیکی سهند*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲,۹۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۷۷ درصدانتهای خبر

0
0