مهدی راد
1399/08/28
08:48
سنگین ترین صفوف خرید بازار شپنا 1450 میلیارد تومن ! شستا 1000 میلیارد تومن ! ... @goodMArkets

سنگین ترین صفوف خرید بازارشپنا ۱۴۵۰ میلیارد تومن !


شستا ۱۰۰۰ میلیارد تومن !


...@goodMArketsانتهای خبر

0
0