ساعت بورس
1400/04/13
01:29
❇️کمک فـوری/دست این ۲مادر بیمار را بگیریم 🔹مادری ست ۵۲ ساله ؛مدتی ست لثه هایش به شدت عفونت کرده اند و مدام درد می کشد.طبق گفته پزشک باید کاملا عفو...

❇️کمک فوری/دست این ۲مادر بیمار را بگیریم🔹مادری ست ۵۲ ساله ؛مدتی ست لثه هایش به شدت عفونت کرده اند و مدام درد می کشد.طبق گفته پزشک باید کاملا عفونت برداشته شود و قسمت های خالی دندانهایش پیوند داده شوند.برای بهبود این مادر ۱۲میلیون تومان نیاز است..یک فرزند دارد و همسرش کارگر ساختمان است و نمی‌تواند این هزینه را جمع کند.🔹مورد دوم:مادری ست ۶۷ ساله و بی سرپرست که یک دختر مجرد دارد.چند ماه پیش به صورت اورژانسی عمل مثانه انجام داده است و حدود ۵میلیون تومان قرض گرفته..این مادر نیازمند هم برای ادای قرضش و هم ادامه درمان نیاز به کمک مالی شما عزیزان دارد.✔️پرداخت آنلاین خیریه نسیم وصال:


http://www.nasimevesal.ir/pay/شماره کارت بانک ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۵۵۰۹۶


شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵


شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱


شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰


شماره شبا: IR۳۱۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

انتهای خبر

0
0