بورس امروز
1399/11/09
13:31
📌گزارش صندوق بین‌المللی پول از ضربه سخت کرونا به اقتصادهای صنعتی 🔹صندوق بین المللی پول از رشد منفی ۳.۴ تا ۱۱.۱ درصدی اقتصادهای صنعتی در سال ۲۰۲۰ خ...

📌گزارش صندوق بین‌المللی پول از ضربه سخت کرونا به اقتصادهای صنعتی🔹صندوق بین المللی پول از رشد منفی ۳.۴ تا ۱۱.۱ درصدی اقتصادهای صنعتی در سال ۲۰۲۰ خبر داد و رشد اقتصادی فرانسه در این سال را منفی ۹ درصد، انگلیس منفی ۱۰ درصد و آمریکا منفی ۳.۴ درصد اعلام کرد.🆔

انتهای خبر

0
0