کارگزاری آبان
1401/03/11
11:08
📈بیشترین حجم معاملات شستا 396 میلیون سهم خودرو 199 میلیون سهم خگستر 144 میلیون سهم وتجارت 89 میلیون سهم وپارس 76 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


شستا ۳۹۶ میلیون سهم


خودرو ۱۹۹ میلیون سهم


خگستر ۱۴۴ میلیون سهم


وتجارت ۸۹ میلیون سهم


وپارس ۷۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0