خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/04
18:42
#آذر_ماه شرکت ها در حال انتشار عملکرد مالی منتهی به آذر ماه خود هستند. سعی میکنیم جدیدترین به روزرسانی NAV شرکت ها را بر اساس عملکرد آذر ماه را ا...

#آذر_ماهشرکت ها در حال انتشار عملکرد مالی منتهی به آذر ماه خود هستند.سعی میکنیم جدیدترین به روزرسانی NAV شرکت ها را بر اساس عملکرد آذر ماه را از فردا منتشر کنیم.

انتهای خبر

0
0