بورس۳۶۵
1399/11/12
18:25
💶 #اختصاصی در جریان معاملات امروز سرانه خرید حقیقی 27 میلیون تومان بود و سرانه فروش حقیقی 25 میلیون تومان بود دلیل تضعیف قدرت خرید امروز به نسب...

💶 #اختصاصیدر جریان معاملات امروز سرانه خرید حقیقی ۲۷ میلیون تومان بود و سرانه فروش حقیقی ۲۵ میلیون تومان بوددلیل تضعیف قدرت خرید امروز به نسبت دیروز رفتار حقوقی های مهم بازار بود.....................


《تاریخ: یکشنبه ۱۲ بهمن ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0