همفکران
1399/10/07
09:37
#کدال #شفاف_سازی #وصنا 📌 انعقاد قرارداد مهم موضوع قرارداد: خرید ساختمان اداری شرکت طرف قرارداد: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ...

#کدال


#شفاف_سازی


#وصنا📌 انعقاد قرارداد مهمموضوع قرارداد: خرید ساختمان اداری شرکتطرف قرارداد: سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهرانمبلغ قرارداد: ۱,۰۲۶,۷۰۰ میلیون ریالانتهای خبر

0
0