خاور سهم
1401/03/28
19:22
#خاور سیدمصطفی آقامیرسلیم، در تشریح نشست جمعی از نمایندگان با توسلی مهر مدیرعامل ایران خودرو دیزل: در این جلسه توانمندی‌ها، محدودیت‌ها و راهکارهای...

#خاور


سیدمصطفی آقامیرسلیم، در تشریح نشست جمعی از نمایندگان با توسلی مهر مدیرعامل ایران خودرو دیزل:


در این جلسه توانمندی‌ها، محدودیت‌ها و راهکارهای رفع موانع تولید شرکت ایران خودرو دیزل در راستای جهش تولید بررسی شد.
انتهای خبر

0
0