بتاسهم
1399/08/21
10:58
مهم صحبتهای روحانی ... منافع ملی را فدای انتخابات نکنیم انها می‌خواستند ایران تسلیم شود، فهمیدند چنین چیزی در کار نیست، تحریم را تبدیل را به جنگ ...

مهم صحبتهای روحانی ...


منافع ملی را فدای انتخابات نکنیمانها می‌خواستند ایران تسلیم شود، فهمیدند چنین چیزی در کار نیست، تحریم را تبدیل را به جنگ کردند، جنگ تروریستی، اقدامات تحریک‌آمیز انجام دادند تا مرز جنگ، این مدیریت نظام و تصمیم درست دولت بود که نگذاشتیم از فضا استفاده کنند.🔹ما همیشه مودبانه با دنیا صحبت کردیم، اما اونها با بد دهنی با مردم ما سخن گفتند.🔹هرکجا ببینیم شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده می‌کنیم، هدفت ما لغو تحریم و کاهش فشار تحریم از شانه مردم است، هیچ‌کس حق فرصت سوزی ندارد.🔹اگر آمریکا به سیاست ما نزدیک شد، شرایط جدیدی پیش می‌آید، اگر فاصله گرفت خب فاصله ما بیشتر می‌شود، سیاست ما سیاست سازنده با جهان است، آنها که تخاصم با ما را شروع کردند، خودشان تخاصم را کنار بگذارند.انتهای خبر

0
0