کدال۳۶۰
1399/11/06
16:45
#غگرجی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 337,907 میلیون ریال ا...

#غگرجی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۳۳۷,۹۰۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۲٪ افزایش داشته است.▪️«غگرجی» با سرمایه ثبت شده ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۳۴۲,۶۱۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۶:۴۵:۱۵ (۷۱۶۶۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0