آواتحلیل
1399/10/04
10:05
#بررسی_گزارش_کدال #دتوزیع 📌 دتوزیع در آذر ماه بیشترین فروش ماهانه خود را به مبلغ 552 میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه 3848 میلیا...

#بررسی_گزارش_کدال #دتوزیع📌 دتوزیع در آذر ماه بیشترین فروش ماهانه خود را به مبلغ ۵۵۲ میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه ۳۸۴۸ میلیارد تومان بوده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۴۱۱۵ میلیارد تومان است.

انتهای خبر

0
0