پایگاه خبری انتخاب
1399/08/21
20:25
چالش بزرگ در راه توزیع واکسن کرونای آمریکا نیو ساینتیست: واکسن کرونای شرکت آمریکایی فایزر به یک شبکه عظیم فریزر نیاز دارد تا در حین انتقال و ذخیره...

چالش بزرگ در راه توزیع واکسن کرونای آمریکانیو ساینتیست:


واکسن کرونای شرکت آمریکایی فایزر به یک شبکه عظیم فریزر نیاز دارد تا در حین انتقال و ذخیره سازی، این واکسن را در دمای منفی ۷۰ درجه سانتیگراد نگه دارد و این چالش بزرگی را برای روند توزیع آن ایجاد می کند./ انتخاب🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0