رویال بورس
1399/09/23
09:31
بازار یکم فشار فروش هیجانی گرفته چیزی که مشخص است پولی که در بازار هست به این راحتی خارج نمیشه باز هم تاکید همیشگی؛ سهمهای ارزنده تون رو ارزون نفر...

بازار یکم فشار فروش هیجانی گرفته


چیزی که مشخص است پولی که در بازار هست به این راحتی خارج نمیشه


باز هم تاکید همیشگی؛


سهمهای ارزنده تون رو ارزون نفروشید.انتهای خبر

0
0