بورس۲۴
1401/05/09
14:01
«برکت»از تحویل واکسن برکت پلاس به وزارت بهداشت خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه دارویی برکت از تحویل ۳ میلیون دوز واکسن برکت پلاس (واکسن اختصاصی اومیکرون) توسط شرکت شفافارمد از شرکت های زیر مجموعه گروه دارویی برکت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

«برکت»از تحویل واکسن برکت پلاس به وزارت بهداشت خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت از تحویل ۳ میلیون دوز واکسن برکت پلاس (واکسن اختصاصی اومیکرون) توسط شرکت شفافارمد از شرکت های زیر مجموعه گروه دارویی برکت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

برکت
انتهای خبر

0
0