بورسینه
1399/08/18
15:00
📌ارزش سهام عدالت من (۱۸ آبان ماه) 🔹 در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۳ درصد (۲۳۱هزار تومان) افت کرد. 🔹ا...

📌ارزش سهام عدالت من (۱۸ آبان ماه)🔹 در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۳ درصد (۲۳۱هزار تومان) افت کرد.


🔹ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۶۴۹هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۱۷۴هزار تومان رسید.


🔹با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۷۸۹هزار تومان رسیده است.
انتهای خبر

0
0