اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/08/11
10:24
⏳آخرین نرخ ارز در صرافی ملی دلار خرید - فروش 26700 یورو خرید - فروش 31150 ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

⏳آخرین نرخ ارز در صرافی ملیدلار خرید - فروش ۲۶۷۰۰یورو خرید - فروش ۳۱۱۵۰
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0